Wizyty Studyjne

Zapraszamy rolników, producentów, doradców rolnych, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, grupy nieformalne, przedstawicieli samorządu terytorialnego, lokalnych liderów do regionu winiarskiego #enoTARNOWSKIE.  

Zajmujemy się kompleksową organizacją wizyt studyjnych mających zainspirować uczestników do rozwoju swoich lokalnych ojczyzn. Nasze wizyty koncentrują się głównie na tematach związanych z turystyką, produktem lokalnym i skracaniem łańcucha dostaw. Obejmują zarówno część dydaktyczną (merytoryczną w postaci szkoleń czy warsztatów) jak i wizytacje w terenie u producentów w tym rolników uznanych za dobre praktyki jak też w miejscach realizacji inwestycji wpływających na rozwój turystyki jak np. Wieża Widokowa w Dąbrówce Szczepanowskiej.

Przygotowujemy szczegółowy program wizyt studyjnych pod potrzeby i oczekiwania naszych klientów. 

 

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić